Velkommen til OMNI

Vi er digitale utviklere som spesialiserer seg på å lage kundereiser og salgsprosesser på nett som er tilpasset hvordan forbrukeren foretar kjøp.

SLIKSTARTETDET

Etter lang erfaring innen salg, enten det var på telefon eller dør, kom vi fram til at det måtte være en bedre måte å hente inn nye kunder. Vi søkte etter en bedre, mer effektiv, mindre tidkrevende og mer brukervennlig prosess.

Dette førte til en karriere innen markedsføring. Fokuset ble satt på lesing, kurs og sertifiseringer innen markedsføring og salgspsykologi. Med en kombinasjon av det menneskelig elementet og erfaringen vår innenfor salg, opparbeidet vi en formel som har sørget for en suksesshistorie for både oss og partnerene våre.
 
Streben etter kunnskap hadde sin påvirkning, noe som reflekterte i annonsene vi lanserte og nettstedene vi utviklet.

EN NYOPPLEVELSE

Vi er en aktør som ønsker å skape verdi framfor alt annet.


Etter å ha opparbeidet kunnskapen, ekspertisen og erfaringen ville vi tre fram i markedet med å først og fremst levere gode resultater, bygge en relasjon basert på tillit, og først da snakke om et videre samarbeid. 


Vi var riktig bevisst på at absolutt alle bedrifter som tilbyr en tjeneste eller leverer et produkt har en kundereise. 


Om man bare kunne strukturere denne reisen i tråd med hvordan forbrukeren faktisk ønsker å foreta kjøp, og komme foran riktig målgruppe... Da sitter man igjen med en brukervennlig, effektiv og lønnsom salgsprosess. 


Dette er presist det Omni bygger på.

Bli kontaktet.

Fortell oss hva du ser etter så kommer en av våre rådgivere tilbake til deg.